AVM Yönetimi

Günümüzün rekabetçi ortamında her sektörde olduğu gibi AVM yönetimi ve perakendecilik sektöründe de “Etkin Yönetim” önem kazanmaya başlamıştır. AVM’yi tüketiciler için cazip kılmak, yatırımcıların ve mülk sahiplerinin beklentilerini karşılamak, hizmetlerin profesyonel bir yönetim ile sunulması durumunda sağlanabilmektedir.

AVM’ lerin cirosunu arttırıp, yatırımcılara ve mülkiyet sahiplerine memnuniyetin yolunu açıyoruz. Profesyonel bir yaklaşımla ve çözüm ortağınız olmak amacıyla etkin AVM yönetim hizmetlerini sizlere sunuyoruz.

AVM YÖNETİMİ HİZMETLERİ

AÇILIŞ ÖNCESİ:

 • Alışveriş merkezi işletme kadrosunun hazırlanacak organizasyon şemasına göre oluşturulması;
 • İşletme personelinin eğitimi;
 • Teknik altyapının tespiti ve açılış öncesi teknik hazırlıkların başlatılması;
 • Temizlik ve güvenlik gibi taşeron firmaların seçimi ve sözleşmelerin yapılması;
 • İşletme ve güvenlik yönetmeliklerinin hazırlanması;
 • Alışveriş merkezi yönetim süreçlerinin belirlenmesi;
 • Kiracı bilgilerinin programa girilmesi;
  İşletmede ihtiyaç duyulacak demirbaşların ve kent mobilyalarının tespiti ve seçimi;

AÇILIŞ SONRASI:

İşletme ve Operasyon

 • İşletme ve Güvenlik Yönetmeliği uygulama ve denetimi;
 • Taşeron hizmetlerinin kontrolü;
 • Kiracıların sorunları ile ilgilenmek;

Kiracı İlişkileri ve Kiralama

 • Kiracılar ile iletişimin kurulması ve yürütülmesi;
 • Kiracı cirolarının takibi ve verimlilik analizleri ve sektörel ciro takiplerinin raporlanması;
 • Geçici stand kiralamaları;
 • Boş veya boşalan mağazaların kiralanması;
 

Muhasebe

 • Kira ve diğer ödemelerin düzenli olarak takibi;
 • Ortak giderler işletme bütçesinin hazırlanması ve takibi;
 • Reklam ve aktivite bütçesinin hazırlanması ve takibi;
 • Gelir ve gider analizleri;
 • İstatistiki tabloların oluşturulması;
 • Kiracı-yatırımcı arasındaki hukuki süreçlerin başlatılması ve takibi;

Teknik Hizmetler

 • Tüm teknik altyapı ve ekipmanın incelenerek teknik cihaz takip kartlarının oluşturulması;
 • Teknik cihaz ve ekipmanların periyodik bakım anlaşmalarının yapılması ve takibi;
 • Teknik altyapının düzenli çalışması için gereken kontrol ve bakım planlamasının yapılması;
 • Genel teknik ihtiyaçların tespiti, temini ve iyileştirmelerin takibi;

Reklam, Tanıtım ve Aktiviteler

 • Alışveriş merkezi yıllık etkinlik takviminin bütçe ile birlikte oluşturulması ve uygulanması;
 • Özel günler ve haftasonu aktivitelerinin düzenlenmesi;
 • PR çalışmaları;
 • İç ve dış reklam mecralarının kiralanması,
  Promosyon ve barter çalışmaları;
 • Kampanya yönetimi;
 • Müşteri giriş sayıları ile ciroların takibi ve değerlendirmesi;
 • Ajans çalışmalarının takibi;

AVM Yönetimi