Site ve Plaza Yönetimi

Site yönetimi içerisinde olmazsa olmaz diyebileceğiniz her şey Artemor tarafından en uygun ve en profesyonel sistemlerle hayata geçirilir.

Bakım, işletim, çalışan takibi ve ödemeleri, tamir, fatura takibi, aidat makbuz dağıtımı, peyzaj düzenlemeleri ve emlak danışma gibi hizmetlerin hepsi sizin ve yaşam alanınızın sahip olduğu standartlardır.

Tecrübeye ve profesyonelliğe dayanarak sizin için en makul çözümleri üreten Artemor, yaşadığınız alanın tüm yönetimsel ihtiyaçlarını karşılıyor. Kısacası Artemor, orkestranızı yönetiyor.

Hukuksal Çalışmalar

 • Site işletme yönetmeliğinin "Yönetim Planı" da dikkate alınarak hazırlanması.
 • Site yönetimini ilgilendiren hukuksal kararların, yönetmelik ve tebliğlerin takibi.
 • Site sakinlerinin emlak vergisi vb. konularda bilgilendirilmesi.
 • Ödenmeyen aidatlarla ilgili alınan karar gereği yasal takibin yapılması.
 • Yıllık olağan genel kurul hazırlıklarının organizasyonu ve yapılması.
 • Resmî kurumlar ile yazışmaların ve ilişkilerin yürütülmesi.
 • Çalışanlarla site arasında doğabilecek hukuki ihtilafların takibi,
 • Mevcut sözleşmeler ile ilgili doğabilecek ihtilafların ve yasal sürecin takibi,
 • Yeni sözleşmelerin imza öncesi kontrol ve danışmanlığı

İdari Çalışmalar

 • Sosyal tesislerin kullanım kılavuzların hazırlanması.
 • İhtiyaç duyulan personel çalışma talimatların hazırlanması.
 • Demirbaş listesinin çıkarılması.
 • Site sakinleri ile ilgili kütüklerin hazırlanması.
 • Site yönetimi organizasyon şemasının hazırlanması.
 • İhtiyaç duyulan personellerin alınması.
 • Yönetim ekibinin oluşturulması.
 • İlk taşınmalar esnasında yapılması gereken işlemlerde yardımcı olunması (elektrik, su, doğalgaz, internet abonelikleri ve muhtarlık işlemleri vb)

Muhasebe

 • Aİşletme bütçesinin hazırlanması ve takibi.
 • Aidat takip sisteminin kurulması.
 • Aidat ödemelerinin takibi ve yönetim planının ilgili maddelerinin uygulanması.
 • Personel, taşeronlarının ücret ve hakkedişlerinin takibi.
 • Personel özlük haklarının takibi. SGK işlemlerinin yapılması
 • Elektrik, su, doğalgaz vb. ödemelerinin yapılması.
 • Resmi evrakların takibi ve beyannamelerin verilmesi
 • Gelir Gider Tabloları ve mizanların hazırlanması
 • Yasal defterlerin tutulması ve yıllık olarak yenilenmesi
 

Teknik Hizmetler

 • Teknik ekibin oluşturulması.
 • Site ortak alanlarını ilgilendiren teknik hizmetlerin verilmesi.
 • Ortak teknik tesisatın bakımı ve işletilmesi.
 • Site ve ortak alanları ilgilendiren cihazların ( asansör, jeneratör vb. ) bakım sözleşmelerinin yapılması.
 • Bina ortak alanlarda olacak inşaat ve tadilat çalışmalarının organizasyonu

İşletme Çalışmaları

 • Çalışan personellere ait (temizlik, güvenlik, teknik, danışma, vale vb.) iş planlarının hazırlanması.
 • İş planlarına göre personellerin geliş-gidiş saatlerinin ve çalışma alanlarının denetimi ve kontrolü.
 • Site ortak alanlarının bakımı.
 • Site ilaçlaması.
 • Dışardan alınmasına karar verilen; Temizlik, güvenlik, bahçe bakım, teknik bakım vb. hizmetlerin satın alma ve kontrat yönetiminin yürütülmesi ve firmaların denetimi.
 • Peyzaj alanlarının mevsimsel bakımı ve sulama çalışmaları.
 • Temizlik ekibinin oluşturulması.
  Site ortak alanlarının temizlik organizasyonu ve denetimi.
 • Site güvenliğinin sağlanması için güvenlik ekibinin oluşturulması ve gerekli risk analizlerinin çıkarttırılarak, gerekli önlemlerin alınması.
 • Haftalık, aylık ve yıllık temizlik, güvenlik, teknik bakım, bahçe bakım planlarının hazırlanması, yaptırılması ve denetimi.
 • Bina ortak mülkiyetlerinin kiralama hizmetleri
 • Siteye alınması gereken kent mobilyaları, yönlendirme tabelaları, yangın söndürme cihazları, temizlik ekipmanları gibi her türlü demirbaşın tespiti ve satın alınması.

Sosyal Aktiviteler

 • Sosyal tesislerin işletilmesi veya kiraya verilmesi.
 • Site sakinlerini birleştirici sosyal aktivitelerin, kursların düzenlenmesi.
 • Spor tesislerinin bakımı ve organizasyonu.
 • Eğitim organizasyonları.
 • Site sakinleri arasında anket çalışmaları yaparak, işletmenin talepler doğrultusunda yapılmasını sağlamak.

AVM Yönetimi